Tarihte İlk Eczane Müslümanlarca Kurulmuştu

Tıbbi alanda ve bütün bilimsel sahalarda Cumhuriyet devrinin başından beri bir dezenformasyon uygulanmaktadır.

Vatandaş tarihi mevzularda yalan bilgilerle islamı küçük gösterme gayretine muhatap olmaktadır.

Doktorlara bile Hipokrat adına yemin ettirilmektedir!

Allah akıl fikir versin...

Halbuki gerçekler hiç ama hiç böyle değildir.

Tıp alanında Müslüman Alimler, yunan ve romalılardan fersah fersah ileride olup, tıbbi ilimlerin yegane kaynağı durumundadırlar.

Bütün gelişmelerin temeli yüzyıllar öncesinden beri, bu ilim adamlarımızın ortaya koyduğu bilgilere eklenerek bugünkü seviyesine ulaşmıştır.

Mesela tıbbi ilaçların hazırlanıp vatandaşa reçeteyele sunulduğu Eczaneler...

İlk kez Müslümanlarca kurulmuştur.

İlk Resmî Eczane

Müslümanlar, ilk resmî eczaneleri daha 708 yılında El-Mansûr’un halifeliği zamanında kurdular.

9. asırdan itibaren, askerî sağlık işlerine ait olanları da dâhil bütün eczaneler, resmî kontrole tabi bulunuyordu.

Nasıl doktorların bir başı varsa, her şehirde yeni eczacıları imtihan eden ve onlara lisans veren, eczacıların da bir başı vardı.

Bu eczaneler, bizzat sağlık zabıtası memurları tarafından muntazam şekilde teftiş olunurlardı

http://www.hazircevap.net/node/526