Sıfır rakamını kim buldu?

İslam matematik bilgisinin Batı'ya yayılmasından önce Avrupa kültürü o kadar iptidaidir(ilkeldir) ki,bir rakam sisteminden bile mahrumdur.

Profesör Risler'in "La Civilisation Arabe" adı ile 1955'te yayınlanan eserinin 161-162'nci sayfalarında bir İslam icadı olan sıfırın keşfi işte şöyle izah edilir; "Herhalde hiç tereddüde kapılmadan denilebilirki sıfırın icadı insan ırkının en büyük keşiflerinden biridir."

Aynı eserin 161'nci sayfasında rakam sisteminin en zaruri(zorunlu) esası olan sıfırın bir İslam icadı olduğu da şöyle anlatılır:

"...eski insanlar hep parmaklarıyla sayı saydıkları için, Batı aleminde hesap ilmi İbn-i Ahmed'in sıfırı keşfinden ikiyüz elli yıl sonra sıfır kullanıncaya kadar inkişaf edememiştir(gelişememiştir)."

Profesör E.F.Gautier,1955'te yayınlanan "Moeurs et coutumes des Musulmans" adındaki eserinin 238'inci sayfasında şu kesin hükmünü vermektedir:

"Hiçbir itiraza imkan yoktur; her ne kadar Öklid'in ismi büyükse de, bizim rönesansımızın matematik hocaları Yunanlılar değil, Müslümanlardır."

İslam matematik bilgisinin Batıya yayılmasından önce Avrupa Kültürü bir rakam sisteminden bile mahrumdu.

Eski Yunan-Latin Kültürü rakamsız olduğundan sayılar rakamla değil harfle anlatılmıştır. Roma rakamlarında her sayı bir harfle ifade edilir.

Mesela bir (I) harfi "bir" adedini, (V) harfi "beş" adedini, (X) harfi "on" adedini ve (C) harfi de "Yüz" adedini gösterir!

Fakat, bu sistemde en zorunlu rakam olan "sıfır" yoktur. Sıfırsız Roma rakamları ile de matematik ilimler kurulmayacağı doğaldır.

Rakam sisteminin en zorunlu esası olan "sıfır" ın bir İslam icadı olduğu da şöyle anlatılır:

"Miladi 976 tarihinde Mehmet bin Ahmed Mefatihul Ulum adındaki eserinde,"eğer onlar basamağında hiç bir sayı mevcud değilse, sırayı muhafaza için küçük bir daire yani "sıfır" konulması" yazılı idi. İşte bu daire Arapçanın "boş" manasına gelen "sıfır" kelimesinden Latince'ye geçen "Zero" nun kaynağıdır.

Eski Yunanlılar da, Romalılar da sağlam bir rakam sistemi keşfedememişlerdir. Eski insanlar hep parmakları ile sayı saydıkları için, Batı aleminde ilim Mehmed bin Ahmed'in sıfırı keşfinden iki yüz elli yıl sonra "sıfır" kullanılıncaya kadar gelişememiştir.

Riyazi(matematik) ilimlerin Batıya islam dünyasından intikal etmiş olduğunu bir an için bir tarafa bırakalım.Yalnız şu on şeklinden ibaret rakam sistemimizi bugünün dünya kültüründen kaldıracak olursak, acaba ortada şu atom medeniyetinden ne kalır?...

Sıfır rakamını kim buldu? yorumları

  • Image Description
    Ziyaretci
    15.05.2014

    çok güzel yazı