BDDK'dan Basel III için bir adım daha

14 Mart 2013 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Basel III'e uyum kapsamında yapılan düzenlemelere bir yenisini daha ekleyerek, ''Bankaların Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı''nı kamuoyunun görüşüne açtı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, 2007 yılının Ağustos ayında ABD'de ipotekli konut finansmanı piyasalarında başlayarak hızla yayılan küresel finansal kriz sonrasında bankacılık sisteminin daha sağlıklı bir yapıya dönüştürülmesi amacıyla Basel Bankacılık Denetim Komitesi'nin bir dizi reform önerisinde bulunduğu hatırlatıldı.

Kamuoyunda ''Basel III'' olarak da bilinen söz konusu reform önerilerinin, temel olarak sermayenin nitelik ve niceliğinin artırılması, risk kapsamının genişletilmesi, kaldıraç oranı tesis edilmesi, ekonomik döngü ve finansal göstergeler ile ilişkili sermaye yeterliliği çerçevesi oluşturulması ve uluslararası bir likidite riski ölçüm ve izleme mekanizmasının tahsisi hususlarını içerdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Basel III uzlaşısının 2013 yılından başlayarak 2019 yılına kadar sürecek bir dönem içerisinde uygulanması ülkemizin de içinde bulunduğu komite üyesi ülkelerce kararlaştırılmış ve Kurumumuzca Basel III'e geçişe ilişkin ilk düzenleme taslakları olan 'Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik Taslağı' ve 'Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı' 4 Şubat 2013, 'Sermaye Koruma ve Döngüsel Sermaye Tamponlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı' ise 13 Şubat 2013 tarihi itibariyle kamuoyunun görüşüne açılmıştır.''-''Gereken reformlardan biri de kaldıraç oranına ilişkin düzenlemeler''-Basel III'e uyum kapsamında üye ülke denetim otoritelerinin gerçekleştirmesi gereken reformlardan birinin de kaldıraç oranına ilişkin düzenlemeler yapılması olduğuna dikkati çekilen açıklamada, kaldıraç oranı sayısallaştırılmış riskler için sermaye yükümlülüğü hesaplanmasının tamamlayıcısı olarak gündeme geldiği belirtildi.

Kaldıraç seviyesine ilişkin düzenlemenin uygulamaya konmasıyla, bankaların daha etkin ve sağlıklı bir şekilde faaliyetlerini sürdürmelerinin sağlanması ve kaldıraç etkisiyle bankaların maruz kalabileceği muhtemel risklerin sınırlandırılmasının beklendiği aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

''Bu kapsamda Basel Komite standartları, Avrupa Birliği mevzuatı ve ilgili diğer çalışmalar dikkate alınarak 'Bankaların Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı' hazırlanmıştır. Yönetmelik taslağı ile bankaların kaldıraç etkisiyle maruz kalabilecekleri muhtemel risklere karşı konsolide ve konsolide olmayan bazda yeterli sermaye bulundurmalarının sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Bahse konu Taslak uyarınca kaldıraç oranı; bankaların ana sermaye tutarlarının, bilanço içi varlıklar ile bilanço dışı işlemlerin dönüşüm oranları uygulanmış risk tutarları toplamından oluşan toplam risk tutarına bölünmesiyle hesaplanmakta olup, solo ve konsolide bazda aylık olarak hesaplanacak anılan oranın 3 aylık basit aritmetik ortalamasının asgari yüzde üç düzeyinde tutturulması ve idame ettirilmesi öngörülmektedir.''

Açıklamada, söz konusu Taslağa BDDK'nın internet sitesinden ulaşılabileceği belirtilirken, görüş ve önerilerin de 26 Mart 2013 tarihine kadar ''duzenleme@bddk.org.tr'' adresine gönderilmesinin mümkün olduğu kaydedildi.