Alay Beyi Nedir ve Kimlere Denir?

Tımarlı Sipahiler'in Amiri "Alay Beyi"

Osmanlı'da ordunun en önemli ayaklarından biri de sipahi askerleri idi.

Sipahiler ise Alay Beyi tarafından koordine edilen atlı askerler demektir.

İşte bunları açıkladıktan sonra;
Alay beyi, Osmanlı Devleti’nde, sancak adı verilen birimden aşağı kademede yer alan bir bölgedeki bütün tımarlı sipahilerin en büyük amiri.

Alaybeylerine zeamet türünden bir dirlik verilirdi.

Nahiye çeribaşıları ile tımarlı sipahileri de emirlerinde bulunduran alaybeyleri, sefer başlayınca bölgedeki tımar sahiplerini ve onların getirmekle yükümlü olduklan sipahileri toplayarak sancak beyine katılırlardı.

Savaşta, getirdikleri askerlerin başına geçerek beylerbeyinin emrinde olurlardı.

Her eyalet ve sancakta yeterli sayıda alaybeyi bulunurdu. Alaybeylerinin, Divan-ı Hümayun’da birer örnek mühürleri vardı; gönderdikleri arîzalar önce bu mühür örnekleriyle karşılaştırılır sonra işleme konurdu.

Alaybeylerinin, çeribaşıların isteklerini, sancak beyini atlayarak yazıyla doğrudan başkente iletme yetkisi vardı.

19. yüzyılda vilayet merkezlerindeki kolluk kuvvetlerinin miralay rütbeli komutanlarına da alaybeyi denirdi.

1908’den sonra bu unvanın yerini alay kumandanlığı aldı

http://www.hazircevap.net/node/762