GENTİLE BELLİNİ KİMDİR?

Gentile Bellini, İtalyan kökenli (Venedik'li) dünyaca meşhur bir ressamdır.

Rönesans dönemi Venedik ekolünün mühim temsilcilerinden olan bu ressam, 1479'da Fâtih Sultan Mehmed Hân (k.s.) tarafından Osmanlı sarayı için talep üzerine İstanbul'a gönderilmiştir.

Bir seneyi aşkın bir süre İstanbul'da kalan Bellini, burada Fâtih Sultan Mehmed Hân'ın meşhur II. Mehmed isimli portresini yapmıştır.

Aslı Londra Ulusal Galerisi'nde bulunan bu resim, daha sonra Fausto Zonaro tarafından daha büyük boyda kopye edilmiştir.

Fausto Zonaro da 1854'te Padova'da (İtalya) doğmuş mühim bir ressam olup, 1891'de İstanbul'a gelmiştir. Yaptığı resimler çok beğenilince, padişah II. Abdülhamid Han rahmetullâhi aleyh'in Ressâm-ı Hazret-i Şehriyârisi olmuştur.