TARİHİMİZDE VE GÜNÜMÜZDE HAÇLI SEFERLERİ

Osmanlı dönemine kadar pek çok Haçlı Seferi yapılmıştır. Osmanlı döneminde ise 3, bazı tarihçilere göre 5 Haçlı seferi olmuştur.

Hıristiyan Batı Dünyası'nın Haçlı zihniyeti değişmediği için, günümüzde de Haçlı Seferleri değişik tarzlarda ve farklı alanlarda olanca şiddet ve dehşetiyle devam etmektedir.

Geçen sene Hıristiyan dünyası Haçlı Seferleri'nin 900'üncü yılını mânâlı bir şekilde kutladı. Maalesef sözde Türk aydınlarının çoğu, "Haçlı Seferleri"ni durduğunu ve Batı'nın zihniyetinin iyi niyete dönüştüğünü zannederek büyük bir gaflet içindedirler.

Haçlı Seferleri durmamış ve Hıristiyan Batı'nın Haçlı zihniyeti asla sona ermemiştir. Ve Haçlı Seferleri şu anda kültürel ve psikolojik savaş başta olmak üzere soğuk savaş usûlleriyle devam etmektedir.

Nitekim bir âyet-i kerîmede,"Ehl-i kitaptan bir kısım istediler ki, ne yapıp edip sizi saptırabilsinler..." (S.Âl-i İmrân, 69) buyurarak Mevlâmız bizleri ikaz etmektedir...

Evet Hıristiyan âleminin önde gelenleri yaptıkları işi, ekonomik ve globalleşme olarak göstermeye çalışsa da, Hıristiyan Batı'nın insaf sahibi bilim adamları, 900 yıl önce başlanan Haçlı Seferleri'nin çeşitli kisveler altında gizlenerek bugüne ulaştığını ve hâlen devam ettiğini itiraf etmektedirler. Nitekim İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi Kilise Tarihi Öğretim görevlisi ve uzmanı Prof. Dr. Jonathan Riley-Smith aynen şöyle demektedir.

"Geçmişte asıl maksadı Ortadoğu'nun zenginliklerini elde etmek olan, ama bunu Kudüs'ün Müslümanların elinde bulunması kılıfı ile gizleyen ve Hilâl'e karşı savaşan Hıristiyanlar, bugün aynı mücâdeleyi dinî şiddet fundamantalizm, etnik temizlik (soykırım), Müslümanları dinlerinden uzaklaştırmak, nüfus planlaması(doğum kontrolü), ekonomik baskı, kültür emperyalizmi ve İslâm düşmanlığı gibi düşüncelerle sürdürmektedir..."

Hâsılı,Batılı aydın Haçlı Seferleri'nin ve zihniyetinin kılıf değiştirerek devam ettiğini ifade ederken, maalesef bizim çeyrek aydınlarımızın meseleye at gözlüğü ile bakıp, bunların Haçlı Seferi olmadığını iddia etmeleri çok mânidardır.

Fazilet Takvimi


Konular