KİTAP VE İLİM ADAMLARINI YOK ETME MERÂKI

Milat'tan önce 259-210 yılları arasında Çin imparatorluğu yapmış olan Shi Huang Ti'nin, tam bir megaloman olduğunu... Mâziye ait bilgi ve belgeleri yok ederse, târihi kendisiyle başlatabileceği zehâbına kapıldığını... Onun için, birer cilt ayırdıktan sonra bütün kitapları yaktırdığını...

Bıraktığı her eseri de, ölümünden sonra yakılması şartıyla, kendi kütüphânesinde kilit altına aldığını... Öldükten sonra ise, kraldan fazla kralcılar tarafından, o eserlerin de yakıldığını!..

Yine imparator Ti'nin, Milat'tan önce 212 yılında Konfüçyus'un izini tâkip eden 460 bilim adamını diri-diri toprağa gömdürdüğünü!..

Sarayda cereyan eden imparatorun bu yakıp öldürme merakı karşısında, halkın çok rahatsız olduğunu... Bilim adamlarına ve kitaplarına saygısızlık eden imparatorlarına duydukları öfkelerini-reaksiyonlarını göstermek için, akın-akın gidip onun mezarını kirlettiklerini!.. İmparatorun mezarını kirletme âdetinin, Shi Huang Ti'nin ölümünden çok sonraları bile devam ettiğini... (Biblio dergisi)

Biliyor muydunuz?

Fazilet Takvimi


Konular