DİKKAT VE ÇALIŞMANIN SEMERESİ

"En büyük başarılar, az da olsa devamlı ve dikkatli çalışmalarla gelir. Bu gayretlerle zirvelere ulaşılır."

Alp dağları'nda dolaşan Leonardo da Vınci'nin rastladığı bir midye fosilini dikkatle inceleyerek Paleontoloji (Fosilbilim, bitki ve hayvan fosillerinin inclenmesi yoluyla, jeolojik geçmişte hâkim olan hayat tarzlarının belirlenmesini mevzu edinen ilim dalı) denilen ilmin temelini attığını...

Biliyor muydunuz?

Fazilet Takvimi